Integritetspolicy

För Dozzy Rekrytering är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. 

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter står sist i denna text. 

Information till dig som vi lagrar uppgifter om 

Dozzy Rekrytering samlar in och sparar endast den information som är nödvändig för att vi ska kunna efterleva en god kommunikation och uppfylla våra åtaganden mot dig. Vi använder din information för att tex matcha dig mot en jobbannons och kontakta dig under en rekrytering. Vi lagrar även dina personuppgifter om du är vår kund och anlitar oss. Vi sparar dina kontaktuppgifter för att kunna upprätthålla en god affärsrelation och uppfylla våra åtaganden mot dig som kund. 

 

Exempel på information vi lagrar om dig kan vara CV, namn, telefonnummer, E-post adress, mm. Det är information som du själv lämnat oss i samband med en ansökning till en tjänst vi utannonserat eller information du lämnat till oss i samband med att du anlitat oss. 

 

Dozzy Rekrytering hanterar alltid dina personuppgifter på ett säkert sätt. Våra system är krypterade och din personliga information lämnas aldrig ut till obehöriga. 

 

Behandling av dina personuppgifter 

Dozzy Rekrytering vill alltid vara öppna och transparenta kring hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter baserat på om du är leverantör, arbetssökande eller kund till oss. 

 

Dina rättigheter 

Dozzy Rekrytering följer alltid gällande lagar och regler. Vi vill informera dig om att du alltid har rätt att ta del av de uppgifter vi har lagrade kring dig och få felaktiga uppgifter korrigeras eller raderas. Du har rätt att en gång per kalenderår kräva ut ett kostnadsfritt skriftlig utdrag kring vilka uppgifter vi har lagrade om dig. Om du önskar ett utdrag kontakta oss enligt kontaktuppgifter längst ned i denna policy. Önskar du få ut fler än ett registerutdrag per år debiterar vi 395 SEK i administrativ avgift per gång.  

Vårt ändamål med behandling av dina personuppgifter 

Vi hanterar dina personuppgifter enligt de ändamål och syften som vi beskriver i denna integritetspolicy. Dozzy Rekrytering hanterar endast nödvändiga uppgifter för att rekryteringen ska kunna genomföras på ett korrekt sätt. 

Dozzy Rekrytering hanterar personuppgifter för att tex 

  • Kunna rekrytera rätt person till rätt tjänst. 

  • Hantera ansökningar & intervjuer. 

  • Uppfylla gällande lagar 

Personuppgifter 

Genom att du godkänner denna integritetspolicy samtycker du till att Dozzy Rekrytering hanterar dina personuppgifter enligt skrivna villkor och policy. Det är ditt ansvar att inte förse oss med information om du inte godkänner vår policy. 

 Nedan beskriver vi vilka personuppgifter vi hanterar 

Arbetssökande 

När du söker jobb via en av de tjänster vi annonserat ut kommer Dozzy Rekrytering spara de uppgifter du förser oss med, detta kan tex vara namn, e-postadress, telefonnummer, personnummer, CV, fotografier samt övriga personuppgifter du valt att delge Dozzy Rekrytering. Vi kan även komma att spara kommentarer vår personal gjort vid tex en intervju eller ett möte. 

 

I vissa fall beställer kunder bakgrundskontroller av sökande inför en rekrytering. I dessa fall kommer sökande informeras om vilka personuppgifter Dozzy Rekrytering kommer undersöka och samla in. Det kan tex handla om utdrag ur belastningsregistret som sökande själv ombeds öppna tillsammans med personal från Dozzy Rekrytering, kreditupplysning, mm. Sökande har alltid rätt att tacka nej till en bakgrundskontroll, detta kan komma att påverka resultatet i rekryteringen. 

 

Hur vi lagrar dina personuppgifter 

Dozzy Rekrytering lagrar dina personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy och gällande lagar. Dina personuppgifter kan efter ditt godkännande sändas över till vår samarbetspartners (kund som rekryterar) för att gå vidare i en rekryteringsprocess. Innan vi sänder dina personuppgifter vidare har vi tecknat personuppgiftsbiträdesavtal med kunden. 

 

Hur länge dina personuppgifter lagras beror på vilken forma av personuppgifter det handlar om. De uppgifter du själv registrerat och delgivit Dozzy Rekrytering sparas så länge du själv aktivt vill vara med i jobb bevakningar och automatiska utskick av jobberbjudanden. Dozzy Rekrytering kan i vissa fall av lag vara skyldiga att spara dina personuppgifter en period. Du avregistrerar din profil hos oss genom att skriftligt kontakta din rekryteringskonsult, i vår webbportal eller skriftligt genom att kontakta oss enligt kontaktuppgifter längst ned i denna policy. 

 

Skydd av dina personuppgifter 

Dozzy Rekrytering skyddar alltid dina personuppgifter krypterat, och endast nödvändig personal har tillgång till dina personuppgifter. Dina personuppgifter raderas automatiskt så fort det inte längre finns ett ändamål för oss med lagringen av dina personuppgifter. 

Ändring av policyn 

Dozzy Rekrytering förbehåller sig rätten att revidera denna integritetspolicy från tid till annan på grund av teknisk utveckling, ändringar i regler, lagar eller rutiner. Datumet då vi senast ändrade policyn står längst ned bredvid våra kontaktuppgifter. Det är alltid den senaste versionen av vår integritetspolicy som gäller. Vi ber er därför att besöka vår integritetspolicy regelbundet. Om väsentliga ändringar i policyn genomförs kommer vi kontakta dig för ett nytt godkännande. 

 

Våra kontaktuppgifter 

Mejl. gdpr@dozzyrekrytering.se 

Göteborg,  2020-11-25

Rulla till toppen